Grafik

Arbetar mycket med träsnitt. Här finns en ursprunglighet som lockar. Materialet ger tydliga avtryck, en identitet genom träets ådring. Samtidigt strävar jag mot öppnare tolkningsmöjligheter genom förenkling, reducering. Hus, byggnader, fasader får stå som motiv för dessa strävanden.