Skulptur

Kroppen är ofta utgångspunkt i skulpturerna. Ben, armar, bål.Stiliserade till närmast funktionella element. I botten ligger också Arkitekturen. Materialet blir ofta betong med dess tyngd och tidlöshet. Materialet har en märklig diskret skönhet.