Teckningar & målningar

Tecknar modeller av arkitektur. Byggnader, föremål, vilka representerar drömmar framsprungna ur ungdomens fantasivärldar. Tillstånd att vara i eller kanske befinna sig nära. Element till en (o)möjlig tillvaro. Målningarna uppstår ofta i behovet av ett mer abstrakt beskrivande av verkligheten. Arkitekturen återkommer här som element av ritningar, byggnader, hus. Kanske söker jag efter något grundläggande i mitt förhållade till byggnaden; ett skal, ett skydd, en symbol för trygghet, och samtidigt en konstruktion med oändliga möjligheter.